پهن سیاسی اصلاح طلب اصلاح طلبان دولت روحانی

پهن: سیاسی اصلاح طلب اصلاح طلبان دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبی همچنان پویا و زنده است/ حتی اصولگرایان هم رو به نگرش اصلاح‌طلبی آورده‌اند ، تاجرنیا

علی تاجرنیا گفت: اصلاح‌طلبی در کشور عزیزمان ایران همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور شروع شد و به سطح جامعه کشیده شد ولی اکنو

اصلاح‌طلبی همچنان پویا و زنده است/ حتی اصولگرایان هم رو به نگرش اصلاح‌طلبی آورده‌اند ، تاجرنیا

تاجرنیا: اصلاح طلبی همچنان پویا و زنده است/ حتی اصولگرایان هم رو به نگرش اصلاح طلبی آورده اند

عبارات مهم : سیاسی

علی تاجرنیا گفت: اصلاح طلبی در کشور عزیزمان ایران همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور شروع شد و به سطح جامعه کشیده شد ولی اکنون به صورت فراگیر وجود دارد.

علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب اعتقاد است عملکرد اصلاح طلبان بسته به شرایط متفاوت فرازوفرودهایی داشته است.

اصلاح‌طلبی همچنان پویا و زنده است/ حتی اصولگرایان هم رو به نگرش اصلاح‌طلبی آورده‌اند ، تاجرنیا

تاجرنیا با تاکید بر اینکه «باید تفکیکی بین اصلاح طلبی و همچنین جریان سیاسی اصلاحات داشته باشیم» به «اعتمادآنلاین» گفت: «آنچه مسلم است این است که اصلاح طلبی در کشور عزیزمان ایران همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور شروع شد و به سطح جامعه کشیده شد ولی اکنون به صورت فراگیر وجود دارد. حتی شاهدیم امروز جریان اصولگرایی به نوعی در کارکرد خود دچار یک نگرش در حوزه اصلاح طلبی شده است است.»

او گفت: «اینکه بخش هایی از جریان سیاسی اصولگرا به دولت روحانی می آیند و با نگاهی مبتنی بر عقل و تدبیر از سیاست های صحیح حمایت و همچنین رفتارهای گذشته خود را با رفتارهای تازه عملاً نقد می کنند نشان دهنده این است که اصلاح طلبی نه تنها حتی در جریان اصلاح طلب حتی در اصولگرایان هم وجود دارد.»

علی تاجرنیا گفت: اصلاح‌طلبی در کشور عزیزمان ایران همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور شروع شد و به سطح جامعه کشیده شد ولی اکنو

تاجرنیا یادآور شد: «اصلاح طلبان هرقدر توانستند در ساختار قدرت حضور داشته باشد همان مقدار توانسته اند تاثیرگذار باشد و این اثرگذاری فرازوفرودهای مختلفی داشته هست. طبیعتاً در وقت ریاست جمهوری آقای خاتمی و بعد از آن در مجلس ششم ما یک دوران طلایی را در ارتباط با حضور جریان سیاسی اصلاح طلبی در حوزه قدرت می بینیم. همچنین می بینیم که در دور دوم خاتمی و همزمان با مجلس ششم یکی از باثبات ترین شرایط را هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط بین المللی داشتیم.»

او افزود: «اما از آنجایی که تصور می شد اگر جریان سیاسی حاکم در کشور یکدست باشد پرسشها کشور حل می شود، اصلاح طلبان به انواع متفاوت از بین بردن شدند و همه نهادهای انتخابی و انتصابی از آنِ اصولگرایان شد؛ با این حال نه تنها کمکی به حل پرسشها کشور نشد بلکه بحران های جدی ایجاد شد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه «اکنون ما در دولت روحانی نوعی حرکت بینابینی داریم» گفت: «در عین اینکه اصلاح طلبان از شخص آقای روحانی حمایت کردند و بخش هایی از اینها در بدنه دولت حضور دارند ولی دولت و اکثریت قاطع مجلس با جریان اصلاح طلبی نیست؛ بنابراین تأثیر آنها هم متناسب با میزان حضورشان در عرصه تصمیم گیری ها است.»

اصلاح‌طلبی همچنان پویا و زنده است/ حتی اصولگرایان هم رو به نگرش اصلاح‌طلبی آورده‌اند ، تاجرنیا

تاجرنیا یادآور شد: «البته شرایط کنونی شرایط دشوارتری است آیا که با وجود آنکه دولت و شخص روحانی از جریان اصلاح طلبی نیست ولی انتظارات مردم به گونه ای است که توفیق یا عدم توفیق این دولت را از چشم اصلاح طلبان می بینند؛ بنابراین شرایط پیچیده ای ایجاد شده است است.»

او افزود: «به همین علت هم است که رویکردهای مختلفی نسبت به نحوه حمایت از دولت روحانی وجود دارد. البته آنچه به عنوان تفکر قالب وجود دارد یک تفکر حمایت نقادانه است که با توجه به روشن شدن نتیجه های کارها دولت رنگ بیشتری به خود خواهد گرفت.»

علی تاجرنیا گفت: اصلاح‌طلبی در کشور عزیزمان ایران همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور شروع شد و به سطح جامعه کشیده شد ولی اکنو

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz